Kanaliseringskurs 1 dag

Änglaro

Ditt medium i Edane/Arvika

Tele: 0702469468 Mail: christinemedium@live.se

HEMSIDAN ÄR UNDER UPPBYGGNAD 

Kanaliseringskurs 1 dag med diplom


När:


Annmälan senast Den: 


Pris: 1000:-

Varav 300:- i anmälningsavgift (fås ej tillbaka vid återbud) resterande 700:- på plats.

Betalas till Bg 534-2944 Markera med ditt namn och vilken kurs.

Denna kurs handlar inte om att ta kontakt med döda anhöriga utan här får du lära dig att kanalisera ur en större källa av visdom.
Att kanalisera (Djupare meditation) kallas det när man förmedlar information från olika typer av medvetandenivåer inom oss själva eller andliga väsen. Informationen som kommer i form av en insikt kan lika gärna komma från vårt eget inre som från en andlig vägledare eller ängel, det viktiga är att få en ny infallsvinkel och känna efter om budskapet kan tillföra oss något.
När man kanaliserar fokuserar man sig på en energifrekvens. Varje
andeväsen och varje känsla har en egen energifrekvens, och det finns
oändligt många.
Syftet med kanalisering är att det ska vara utvecklande och positivt på något sätt för dig, och hjälpa dig i vardagslivet. Ge dig verktyg för att kunna utvecklas och må bra. En kurs som alltid är bra för dig och dina val framöver. Denna kurs kan man gå flera gånger
Lite av vad du får lära dig:
Kanalisera Guider, Mästare, Änglar och andra ljusvarelser. 5 sanningar
Kontakta ditt Högre Jag. Och Skrivkanalisering.

Ta med papper& penna
Fika kommer finnas. Lunch går vi och äter gemensamt på Edanes mat och cafe.

Välkommen